Jaké rostliny pěstovat v jezírku?Kdy vysazovat vodní rostliny

Nejvhodnější doba pro výsadbu rostlin do jezírka je od května do srpna. Rostliny většinou vysazujeme do košíků, máme pak snadnější možnost je vyzvednout a přesadit. Rostliny volíme podle funkce, kterou mají v jezírku plnit.

Lekníny

Lekníny patří k nejoblíbenějším vodním rostlinám. Jsou důležité pro udržení čisté vody, omezují růst řas. Vysazujeme je do košíků s těžkou hlinitou zeminou, nepoužíváme substráty s obsahem rašeliny. Po vysazení překryjeme obsah zeminy štěrkem.

Vodní rostliny

Okraje jezírka zvýrazní kombinace pobřežních rostlin, jejichž horní části jsou pod vodou, kořeny musejí být ve vodě. K nejznámějším patří bujně rostoucí puškvorec obecný – kosatcovitá tráva se vztyčenými listy. Vzpřímené jasně zelené vejčité listy a světle růžové květy má žabrik jitrocelový, kterému pravidelně odstraňujeme uvadlé květy, aby se nevysemeňovaly. Šmel okyčnatý má růžovočervené květy se žlábkovitými listy. Jasně žlutými květy kvete blatouch bahenní a dobře se mu daří v malých skupinách na kraji rybníka. Různé druhy kosatců se hodí vysazovat kolem okrajů jezírka, kde vytvářejí kulisu bohatě zelených listů a jasně zbarvených květů všech odstínů. Při okraji vyniknou plazivé rostliny lobelka šarlatová, máta vodní nebo vachta trojlistá. K dalším vodním rostlinám patří kejklířka, pomněnka bahenní, modráska srdčitá, pryskyřník velký, orobinec nejmenší nebo rozrazil potoční.

Okysličovací rostliny

Důležitou roli hrají okysličovací rostliny, které sice nevypadají přitažlivě, ale o to jsou významnější. Jejich listy sehrávají životně důležitou roli při okysličování a udržování čistoty vody. Navíc poskytují rybám kyslík a úkryt. Vstřebávají škodlivé minerály a oxid uhličitý. K okysličovacím rostlinám patří bahnička jehlovitá, pramenička obecná, žebratka bahenní, stolístek vodní, rdest, pryskyřník vodní nebo bublinatka obecná.

Vodní rostliny pro velké rybníky

Kolem velkého rybníka vyniknou tyto vodní rostliny: udatna dvoudomá nebo parota, dále stálezelená kapradina jelení jazyk, čechrava, řeřišnice luční, šáchor, tužební jírovitý, denivka, bohyška s levandulově modrými květy, kosatec sibiřský, vrbina penízková, kyprej vrbice, úpolín evropský atd.

Leknín, vodní rostliny

Leknín, vodní rostliny  • Jezírka v zahradě K velmi zajímavým prvkům za hrady patří jezírka a vodní plochy. Do menších zahrad se hodí spíše nádrž geometrického tvaru. Okraje tohoto jezírka zarostou vodními a pobřežními rostlinami. V rovných zahradách dobře působí vodní plochy vysypané štěrkem. V přírodní zahradě se vyjímají rybníčky. V dnešní době není vůbec složité pořídit si do zahrady jezírko...
  • Zakládáme vřesoviště Při zakládání vřesoviště nejdříve velmi důkladně odstraníme plevel a všechny zbytky jejich kořenů a oddenků. Ušetříme si tím práci v pozdějším období. Postup zakládání vřesoviště Uděláme terénní úpravy, tj. srovnáme povrch. Položíme vrstvu rašeliny promíchanou se zeminou (nesmí být vápněná) a pískem. Substrát také nesmí přesychat ani v letních vedrech. Alespoň část..
  • Jaké okrasné dřeviny vybrat do zahrady? Okrasné dřeviny vybíráme podle velikosti zahrady, půdních a klimatických podmínek a také podle orientace pozemku na světové strany. Pravidla pro výběr okrasných dřevin: Opatříme si seznam okrasných dřevin, ve kterém je uvedena doba kvetení, barva květů, olistění, plody, nároky na půdu, světlo, vláhu, atd. Podle prostorových možností zahrady vybíráme druhy..
  • Pěstujeme čínskou astru Čínská astra – Callistephus Čínská astra je letnička, která je velmi oblíbená. Používá se k osázení do záhonů květin, do balkonových truhlíků nebo k řezu. Podle druhu je dělíme na nízké astry, polovysoké nebo vysoké. Květy jsou jednoduché, jehlicovité nebo chryzantémové. Čínské astry nikdy nevysazujeme na stejné místo, jako v minulém roce. Podobné..