Kvalita půdyZahradní rostliny mají různé nároky na kvalitu půdy. Všeobecně platí, že se jim daří lépe, čím je půda úrodnější. Jednou z důležitých složek půdní úrodnosti je obsah rostlinných živin v ní.

Pokud je půda chudá, je nutné pro docílení dobrých pěstitelských výsledků více hnojit, nejlépe ekologickými hnojivy.

Které živiny v půdě jsou důležité

Fosfor – v rostlinách je součástí bílkovin, je důležitý pro tvorbu a opylování květů, ro vyzrávání rostlinných pletiv a plodů. Při nedostatku fosforu rostliny málo kvetou, často nemají dobře vyvinuté tyčinky a pestíky, a proto nedostatečně oplozené a nevyvinuté plody předčasně opadávají. Pokud dožijí do sklizně, jsou často podřadné kvality. Pokud je u ovocných stromů nedostatek fosforu spojen s nadbytkem dusíku (např. při přehnojení močůvkou), stromy příliš bujně rostou, málo plodí a jejich ovoce se na stromě i ve sklepě snadno kazí. Nadbytek fosforu u ovocných stromů naproti tomu způsobuje jejich předčasné stárnutí a urychluje zrání plodů. Zvýšenou potřebu fosforu mají také plodonosné zeleniny a květiny.

Draslík – je nezbytný pro tvorbu cukrů. Podporuje vyzrávání letorostů ovocných a okrasných dřevin a zlepšuje kvalitu ovoce a zeleniny. Při jeho nedostatku pletiva rostlin špatně vyzrávají, výhony dřevin při větších mrazech snadněji namrzají, ovoce a zelenina jsou horší kvality, snadněji se kazí a hůře skladují. Při zvláště velkém nedostatku draslíku zasychají stromům konce výhonů. Nadbytek draslíku v půdě škodí, je při něm omezen příjem hořčíku a vápníku rostlinami.

Hořčík – je obsažen v listové zeleni (chlorofilu), a je proto důležitý, příznivě ovlivňuje kvalitu ovoce a zeleniny.

Vápník – neutralizuje kyseliny v rostlinách i v půdě. Při nedostatku vápníku dochází v rostlinách k poruchám v transportu a výměně látek, k odumírání růstových vrcholů a kořenů, k předčasnému opadu listů a plodů a k pozvolnému odumírání ovocných stromů, zvláště peckovin, které jsou náročnější na vápník. Jablka s nedostatkem vápníku při současném nadbytku dusíku a draslíku trpí fyziologickou skvrnitostí, tzv. hořkou pihovatostí. Okrasný trávník na půdě s nedostatkem vápníku snadno zmechovatí. Na stanovišti s nadbytkem vápníku v půdě nelze pěstovat pěništníky a jiné vřesovištní rostliny vyžadující kyselou půdu. V takovém případě je třeba půdu zcela nahradit novou zeminou s vysokým podílem kyselé vřesovištní rašeliny. Nadbytek vápníku v půdě nedovoluje rostlinám přijímat v potřebném množství železo, což se projevuje žloutenkou listů, tzv. chlorózou.


  • Podzimní vazby z přírodnin Efektní aranžmá z podzimních přírodnin rozjasní stále kratší dny. K oblíbeným podzimním přírodninám patří do žluta a ruda zbarvené listy, oranžové bobule nebo lampionky. Postup aranžování přírodnin Nádobu naplníme nasáklým florexem nebo oasisem tak, abychom mohli hmotu dokulata seříznout asi 3 cm nad okrajem nádoby. Snáze pak při aranžování docílíme dokonalého tvaru..
  • Rostliny v kontejnerech V kontejnerech se prodávají hlavně dřeviny, ale také velké trvalky. Trvalka, která se prodává v kontejneru, musí být v kontejneru také vypěstovaná. Nemá to být rostlina přesazená s kořenovým balem z volné půdy do kontejneru – takové rostliny mohou sice také přinést uspokojivé výsledky, ale nemohou se prodávat za cenu rostlin v kontejnerech. Kdy vysazovat rostliny v..
  • Rostliny prodávané v květináčích Rostliny prodávané v květináčích jsou zpravidla menší než rostliny v kontejnerech. Především záhonové trvalky a skalničky jsou k dostání v plastových a někdy i v hliněných nebo rašelinových květináčích. Plastové i hliněné květináče je možné použít opakovaně, rašelinové květináče zůstávají při výsadbě na kořenovém balu. Při prodeji jsou rostliny v květináčích většinou již dospělé, někdy mohou..
  • Ryby v jezírku Jaké ryby jsou vhodné do jezírka Pokud je vodní plocha dostatečně velká, můžeme si jezírko ozvláštnit rybami. Hodně prostoru potřebuje koi kapr. Dobře přizpůsobivý karas zlatý a shubunkin se spokojí s menšími rozměry nádrže. Blízko vodní hladiny se drží jesen zlatý a karas zlatý. Při vysazování ryb do jezírka je položíme..