Leknín – nejoblíbenější vodní rostlinaLeknín (Nymphaea) je nejoblíbenější vodní rostlinou, lidově se mu také říká vodní růže. Oživuje přirozené nebo umělé vodní nádrže a jezírka se stojatou vodou na slunném místě.

V jaké nádrži pěstovat leknín?

V malé zahrádce stačí pro pěstování leknínu mělčí nádrže do hloubky 40 cm. V těchto nádržích pěstuje méně vzrůstné odrůdy leknínů nebo zakrslé odrůdy. Sázíme 3 až 4 rostliny na metr čtvereční. Na zimu lekníny z nádrže vyjmeme, nádrž vypustíme a vyčistíme. Vyjmuté rostliny pěstované v koších uložíme do bezmrazého sklepa.

V mělkých nádržích můžeme kromě leknínu pěstovat také orobinec, kosatec, skřípinu, puškvorec, šmel nebo šípatku.

Leknín můžeme pěstovat také v hlubších nádržích, zde jsou vhodné vzrůstnější odrůdy, kterým se dobře daří v hloubce 70 až 100 cm. Minimální plocha takovéto nádrže by měla být cca 3 metry čtvereční. Lekníny by tuto plochu měly pokrýt cca z 1/3. Vždy po třech letech lekníny vyzvedneme, rozdělíme a dáme do nové zeminy. Zemina by měla být složená ze 2/3 těžší zahradní zeminy a 1/3 rašeliny. Nahoru dáme hrubší štěrk, aby se omezilo zakalení vody. Lekníny dáváme do praktických košů.

Jakou vodu potřebují lekníny?

Lekníny pro svůj dobrý růst potřebují kyselou vodu. Je to z důvodu omezení tvorby vodních řas.

Jak zabránit tvorbě řas v jezírku?

Řasy se v jezírku tvoří z hnojiv, odumřelých částí rostlin nebo ze spadaného listí. Jejich rozklad spotřebovává mnoho kyslíku, což vytváří ideální prostředí pro množení řas. Platí tyto pravidla:

  • Čím větší a hlubší jezírko, tím je menší nebezpečí tvorby řas
  • K rozvoji a množení řas přispívá příliš vysoká teplota vody. Proto je vhodné zastiňovat hladinu vodními rostlinami.
  • Řasám se nedaří, když je ve vodě dostatek kyslíku nebo drobní živočichové (např. perloočky nebo měkkýši).
  • Vodu v jezírku pravidelně doplňujeme nejlépe dešťovou vodou. Pokud máme v jezírku ryby, pravidelně vodu vyměňujeme.

Lekníny

Lekníny  • Léto na zahradě – červenec Začínáme sušit rozkvetlé květiny do zimních vazeb. Květy sušíme zavěšené stonky nahoru ve stínu a mírném průvanu. Mezi vhodné květiny na sušení patří: okrasné bodláky, slaměnky, šatery. Ovoce a zelenina v červenci V červenci začínáme sklízet drobné ovoce a peckoviny. Dbáme na to, abychom při sklizni stromy a keře nepoškodili. Rybíz..
  • Koniklec trvalka do skalky Koniklec – Pulsatilla je trvalka, která se hodí především do skalek. Má vzpřímené nebo převislé zvonkovité květy. Po odkvětu se listy nápadně zvětší. Koniklec potřebuje ke svému růstu plné slunce a úrodnou půdu, dobře propustnou a bohatou na humus. Je velmi citlivý na poškození kořenů. Koniklec množíme v zimě kořenovými..
  • Dřín obecný – Cornus mas Okrasný keř Dřín obecný je okrasný keř nebo stromek dorůstající do výšky 2,5 až 3 metry. Kvete od března do dubna žlutými kvítky. Je mrazuvzdorný, nejlépe se mu daří v teplých oblastech na slunných stanovištích s vápenitou půdou. Plody dřínu jsou červené podlouhlé peckovičky, zrají od konce srpna do poloviny září. Plody..
  • Okrasné dřeviny na podzim – různé tvary plodů Některé dřeviny mají plody zajímavé svým tvarem. Například katalpa vytváří až 35 cm dlouhé úzké cigárovité tobolky, které působí v korunách stromů dekorativně zvláště po opadu listí. Svitel má bělavé tobolky srdíčkovitého tvaru. Křídlatec má okrouhlé penízkovité nažky podobné plodům jilmu. Klasické červené bobulky má např. jeřáb obecný, tis obecný nebo skalník. Škumpa..