Leknín – nejoblíbenější vodní rostlinaLeknín (Nymphaea) je nejoblíbenější vodní rostlinou, lidově se mu také říká vodní růže. Oživuje přirozené nebo umělé vodní nádrže a jezírka se stojatou vodou na slunném místě.

V jaké nádrži pěstovat leknín?

V malé zahrádce stačí pro pěstování leknínu mělčí nádrže do hloubky 40 cm. V těchto nádržích pěstuje méně vzrůstné odrůdy leknínů nebo zakrslé odrůdy. Sázíme 3 až 4 rostliny na metr čtvereční. Na zimu lekníny z nádrže vyjmeme, nádrž vypustíme a vyčistíme. Vyjmuté rostliny pěstované v koších uložíme do bezmrazého sklepa.

V mělkých nádržích můžeme kromě leknínu pěstovat také orobinec, kosatec, skřípinu, puškvorec, šmel nebo šípatku.

Leknín můžeme pěstovat také v hlubších nádržích, zde jsou vhodné vzrůstnější odrůdy, kterým se dobře daří v hloubce 70 až 100 cm. Minimální plocha takovéto nádrže by měla být cca 3 metry čtvereční. Lekníny by tuto plochu měly pokrýt cca z 1/3. Vždy po třech letech lekníny vyzvedneme, rozdělíme a dáme do nové zeminy. Zemina by měla být složená ze 2/3 těžší zahradní zeminy a 1/3 rašeliny. Nahoru dáme hrubší štěrk, aby se omezilo zakalení vody. Lekníny dáváme do praktických košů.

Jakou vodu potřebují lekníny?

Lekníny pro svůj dobrý růst potřebují kyselou vodu. Je to z důvodu omezení tvorby vodních řas.

Jak zabránit tvorbě řas v jezírku?

Řasy se v jezírku tvoří z hnojiv, odumřelých částí rostlin nebo ze spadaného listí. Jejich rozklad spotřebovává mnoho kyslíku, což vytváří ideální prostředí pro množení řas. Platí tyto pravidla:

  • Čím větší a hlubší jezírko, tím je menší nebezpečí tvorby řas
  • K rozvoji a množení řas přispívá příliš vysoká teplota vody. Proto je vhodné zastiňovat hladinu vodními rostlinami.
  • Řasám se nedaří, když je ve vodě dostatek kyslíku nebo drobní živočichové (např. perloočky nebo měkkýši).
  • Vodu v jezírku pravidelně doplňujeme nejlépe dešťovou vodou. Pokud máme v jezírku ryby, pravidelně vodu vyměňujeme.

Lekníny

Lekníny  • Altánky a loubí Příjemným odpočinkovým místem v zahradě jsou i altánky a rozmanité besídky. Altánek může být postavený ze dřeva a konstrukce pak připomíná zahradní domek. Nebo můžeme použít kovovou konstrukci, která se nejvíce hodí do japonských zahrad. Zajímavým prvkem každé zahrady jsou i rozmanitá loubí neboli průchody, které mají mít šířku minimálně 120..
  • Pěstujeme čínskou astru Čínská astra – Callistephus Čínská astra je letnička, která je velmi oblíbená. Používá se k osázení do záhonů květin, do balkonových truhlíků nebo k řezu. Podle druhu je dělíme na nízké astry, polovysoké nebo vysoké. Květy jsou jednoduché, jehlicovité nebo chryzantémové. Čínské astry nikdy nevysazujeme na stejné místo, jako v minulém roce. Podobné..
  • Čilimník nachový – Cytisus purpureus Pěstování čilimníku nachového Čilimník nachový je keř s převislými větvemi, vysoký cca 0,4 až 0,6 metrů. Kvete v květnu a červnu množstvím nachově červených květů. V malých zahrádkách se uplatní jako solitéra. Ve větších zahradách vysazujeme čilimník ve skupinách se zakrslými dřevinami a vyššími trvalkami. Hodí se i do velkých skalek. U čilimníku..
  • Vysévání letniček Vyséván a pěstování letniček Většinu letniček je třeba předpěstovat, jen některé se vysévají přímo na záhon (např. slunečnice, povíjnice, ostrožky, dvoutvárky). Informace o termínu výsevu najdete na sáčku s osivem. Jak vysévat letničky? Do výsevní misky dáme výsevní substrát, semena letniček dáváme v pravidelných intervalech nebo je jemně rozptýlíme. Substrát..