Promyšlené proměny na zahraděNež se rozhodneme pro úpravy v zahradě, zvážíme především tato hlediska:

  • Složení rodiny a osobitý vztah jednotlivých členů k zahradě: pěstitelská nebo společenská orientace, časové možnosti, pracovní a odborné schopnosti a znalosti.
  • Velikost a stáří naší zahrady, klimatické a stanovištní podmínky: jde o zahradu přídomní, v zahrádkové nebo rekreační osadě, ve městě, na vesnici nebo v krajinném prostředí.
  • Je naše zahrada ve stadiu postupného budování s perspektivou dalšího rozvoje, nebo už ve stadiu stárnutí s potřebou postupné modernizace, nebo dokonce zásadní rekonstrukční změny?

Užitková zahrada

Na ploše 300 m2 je možné vypěstovat ovoce a zeleninu pro rodinu s více dětmi. Ke zvýšení produkce a prodloužení sklizňového období napomohou i zateplené prostory – pařeniště, fóliovník a skleník.

Skleník

Skleník

Při plánování ovocných dřevin nesmíme zapomenout na to, že ovocné stromy dávají v prvních letech poměrně nízké výnosy. Tento nedostatek pomohou odstranit zahuštěné výsadby a větší pěstování drobného ovoce jako jahody, rybíz, maliny. V pozdější době plné plodnosti je nutné myslet nad prořezáváním stárnoucí výsadby.

Okrasná a obytná zahrada

Estetické a rekreační zaměření zahrady určuje především úměrně velký a pravidelně udržovaný trávník v souvislejší ploše, na nějž po stranách navazují záhony květin a nižších okrasných dřevin. Zanedbaný trávník je nutné renovovat. Méně vhodný terén pro trávník – svažitý, kamenitý apod. – lze ozelenit např. půdopokryvnými dřevinami a trvalkami.

Trávník

Trávník

V okrasné části zahrady můžeme vytvořit zvláštní esteticky působivé partie, např. skalku, vřesoviště nebo stepní partie s travinami. Mělo by v ní výt místo pro odpočívadlo s vhodným zahradním nábytkem. Malým dětem dopřejeme pískoviště, houpačku, prolézačky či palisádové stěny.

Využít zahradu k obytným účelům můžeme, zajistíme-li dostatečnou intimitu proti pohledům zvenčí. K tomu poslouží nejlépe stříhané živé ploty, dřevěné mřížoví porostlé popínavými rostlinami, plot z prken nebo jiného materiálu.

Důležité je také místo ke slunění, dále zahradní gril, krb nebo alespoň jednoduché přírodní ohniště. Ke zpříjemnění pobytu ve večerních hodinách v teplém období přispěje i elektrické osvětlení, jehož instalace musí odpovídat příslušným předpisům.


  • Jezírka v zahradě K velmi zajímavým prvkům za hrady patří jezírka a vodní plochy. Do menších zahrad se hodí spíše nádrž geometrického tvaru. Okraje tohoto jezírka zarostou vodními a pobřežními rostlinami. V rovných zahradách dobře působí vodní plochy vysypané štěrkem. V přírodní zahradě se vyjímají rybníčky. V dnešní době není vůbec složité pořídit si do zahrady jezírko...
  • Všelicha iberkolistá – Brachycome iberidigolia Všelicha iberkolistá je středně rychle rostoucí trstnatá letnička původem z Austrálie. Velikostí a tvarem svých květů připomíná heřmánek. Všelicha je vhodná do trvalkových záhonů nebo na obruby. Můžeme ji vysadit také do balkonových truhlíků. Všelicha dorůstá do výšky 30 cm. Kvete od poloviny června až do podzimu. Květy jsou nejčastěji modré,..
  • Stříhání živého plotu Jak stříhat živý plot Stříhaný živý plot má mít těsně nad zemí hodně výhonů. Z tohoto důvodu v krátké době po výsadbě rostliny sestřihneme na 2/3 původní výšky. V prvním roce již nestříháme. Ve druhém roce slabě zastřihneme výhony cca 3x – 4x od května do srpna. Tím podpoříme husté rozvětvování. Tvar plotu..
  • Předzahrádka u domu Předzahrádka většinou vytváří první názor o domu a jejich majitelích. Oplocení domu navazuje na celkovou architekturu, ať již jde o materiál, barevnost nebo členění. Příliš vysoké a masivní ploty vytváří bariéru mezi předzahrádkou a ulicí. Vysoké oplocení je podstatné především ve velmi frekventovaných ulicích jako bariéra proti hluku a prachu...