Co platí na zahradní škůdce?Na zahradní škůdce platí ekologické, biologické a chemické přípravky a také správné postupy při pěstování jednotlivých rostlin.

Chemické přípravky by měly být používány až jako druhá volba, když selžou ekologické a biologické cesty vedoucí ke zničení zahradních škůdců. Zkušení zahrádkáři často používají tzv. lapače, lepové desky. Tyto lapače zachycují škůdce a zároveň signalizují, jaký je rozsah jejich výskytu.

Mšice, škůdci na zahradě

Ke snížení počtu škůdců je třeba dodržovat agrotechnická opatření:

 • Výběr správného stanoviště pro danou rostlinu. Každá rostlina má své nároky na stanoviště. Dodržením těchto pravidel můžeme zamezit většímu napadení škůdci.
 • Prostorová izolace napadených rostlin – bráníme tak přenosu na další rostliny.
 • Střídání plodin – opakovaným pěstováním jedné plodiny na stejném místě si můžeme pozemek zamořit škůdci.
 • Hustota porostu – správné rozestupy mezi rostlinami zamezí přenášení chorob.
 • Správná výživa – dobře vyživená a zdravá rostlina je proti škůdcům odolnější.
 • Zpracování půdy – hlubokým zrytím zapracujeme zárodky chorob do větší hloubky.
 • Volba odrůdy – na výběr jsou už i odolnější odrůdy proti nejznámějším chorobám rostlin.

 • Škůdci a choroby košťálové zeleniny Pro výsadbu používáme vždy zdravou sadbu, košťáloviny nikdy nepěstujeme na záhoně, kde se choroba vyskytla, a to nejméně 4 až 6 let a kořeny i zdravých rostlin po sklizni nedáváme do kompostu, ale po usušení je pálíme. K dobrému vývoji rostlin přispívá časté okopávání, zalévání a přihnojování, nejlépe zředěnými tekutými průmyslovými..
 • Chemická ochrana rostlin Kdy používáme chemii v zahradě Chemickou ochranu používáme s rozvahou a pouze tehdy, když selhaly preventivní, mechanické i biologické způsoby ochrany a není možné udržet škůdce a choroby v únosných mezích, zvláště při přemnožení. Úspěch chemických postřiků Pro úspěch chemické ochrany musíme nejdříve správně určit škůdce nebo chorobu. Pak vybereme vhodný chemický..
 • Preventivní opatření před škůdci a chorobami Mnohé choroby a škůdci se množí v důsledku špatného postupu při pěstování rostlin. Dobrou prevencí před škůdci a chorobami je správné obdělávání půdy a zlepšování její úrodnosti organickými a průmyslovými hnojivy a úprava půdní reakce pravidelným vápněním. Důležité je také používat zdravé osivo a sadbu, pěstovat odrůdy odolné nebo alespoň tolerantní..
 • Choroby a škůdci slivoní Šarka – nejvážnější choroba slivoní. Některé odrůdy slivoní jsou vůči šarce odolné. Pilatka švestková – způsobuje červivost malých plodů. Obaleč švestkový – způsobuje červivost plodů před dozráním. Červivé plody jsou často napadány moniliovou hnilobou. Mšice – poškozují slivoně a přenášejí šarku. Podobné články: Květopas jabloňový – škůdce Choroby převislých pelargonií..