Pěstování bonsajíBonsaje

Bonsaje patří mezi nejkrásnější živé ozdoby nejen bytů, ale i zahrad, balkónů a teras. Jsou to vlastně miniaturizované stromy podle japonské typologie, vytvořené na základě pozorování stromů v přírodě tak, jak je vidíme v nejrůznějších podmínkách a v různých situacích.

Aby vynikla krása a tvar pěstované rostliny, potřebujeme pěknou bonsajovou misku. Ale bonsaj není rostlina, která je do takové misky zasazená. Bonsaj teprve z takové rostliny tvarováním, redukcí kořenů a drátováním postupně vzniká.

Základní pravidla úspěšného pěstování bonsají

Pěstování bonsají vyžaduje určité zkušenosti, velkou trpělivost a hlavně talent pro tvarování rostliny. Nejde totiž o tzv. genetické trpaslíky, ale o skutečné miniaturizované stromy, které i ve vysokém stáří tvoří nepatrné přírůstky, a proto musejí být pravidelně systematicky prořezávány, aby zůstaly malé. Již při výběru rostliny musíme mít jasnou představu o konečné podobě budoucí bonsaje. Pro pěstování jsou vhodnější listnáče s malými listy, anebo jehličnany s krátkými jehlicemi.

Pěstování bonsají

Pěstování bonsají

Venkovní druhy rostlin pěstujeme na balkóně, venkovních partiích oken, na zahrádce, terase apod. V žádném případě je nesmíme pěstovat v bytech, protože by po krátkém čase uhynuly. Jde především o smrky, borovice, olše, duby, některé druhy javorů, břízy, babyky, lípy, habr, buk, aj.

Pro pěstování v bytech jsou vhodné především fíkus benjamin, myrta, granátové jablko, muškát, ibišek, různé druhy citrusů, fuchsie, bambus, tlustice, aj.

Pěstované bonsaje vyžadují optimální osvětlení. Nádobou občas otáčíme, aby rostliny nerostly jedním směrem. Vlastí pěstování, na rozdíl od tvarování – není náročné.


  • Pěstování rostlin v nádobách Rostliny v nádobách zpestří každý kout terasy, dvorku nebo zahrady. Pěstování květin v nádobách se těší zvláště v posledních letech značné popularitě. Rozkvetlé květináče a truhlíky zdobí nejen zahrady, ale také okna a balkóny. Květinové nádoby Výhodou nádob je nepřeberné množství materiálů, z nichž jsou vyrobené. Ať už je to tradiční hlín příjemné barvy..
  • Pěstování macešky zahradní (Viola x witrockiana) Jak sázet macešku zahradní Maceška Zahradní (Viola x witrockiana) patří mezi nejoblíbenější dvouletky. Většinou se uplatňuje při plošném osázení záhonů, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými květinami, hlavně tulipány. Maceška zahradní se používá též na obruby záhonů a do přenosných nádob. Sazenice macešek Je vyšlechtěno mnoho kultivarů macešek, které..
  • Gazánie Gazánie je květina, která kvetou jen, když svítí slunce. Do Evropy se dostaly ve 14. století z Jižní Afriky. Pěstování gazánií Výsev do skleníku nebo pařeniště provádíme v době, kdy ještě mrzne, tzn. V březnu a dubnu. Na záhony gazánie vysazujeme po ledových mužích, tj. v druhé polovině května. Na záhony gazánie vysazujeme do vzdálenosti..
  • Jak založit živý plot Sázení rostlin pro živý plot Při plánování živého plotu si nejdříve vyjasníme, zda budeme rostliny sázet v jedné nebo ve dvou řadách. Vzrostlý plot bude mnohem širší než v době výsadby. Rostliny nikdy nevysazujeme těsně k okraji plotu sousední zahrady nebo k chodníku. Zryjeme na hluboko pás v šířce cca 1 metr a vybereme kořeny..