Použití průmyslových hnojiv na zahraděChceme-li dosáhnout při pěstování rostlin vysokých výnosů, nevystačíme ve výživě rostlin jen s organickými hnojivy. K doplnění potřeby živin používáme proto ještě průmyslová hnojiva.

Ta jsou buď jednosložková, obsahující jen jednu základní živinu (dusíkatá, fosforečná, draselná), nebo vícesložková, obsahující více živin. Mnohé z nich, např. cererit, obsahují i důležité mikroprvky.

Dávkování průmyslových hnojiv

Průmyslovými hnojivy zásadně nepřehnojujeme, neboť by to mělo negativní vliv na kvalitu výpěstků, zdravotní stav rostlin, na půdu i vodní zdroje.

Dávky průmyslových hnojiv se řídí obsahem živin v nich, náročností pěstovaných rostlin a celkovou úrodností půdy. Ze zelenin jsou nejnáročnější ty, které se pěstují v I. trati.

Ovocné dřeviny hnojíme podle stáří a plodnosti. Do jejího začátku každoročně na jaře dávkou 25 g plného hnojiva na 1 m2 půdorysné plochy koruny. Později 50 až 100 g/m2, z toho 1/3 na podzim, zbytek na jaře. V roce, kdy hnojíme plnu dávkou organického hnojiva, použijeme jen poloviční dávku průmyslového hnojiva.

Okrasné rostliny hnojíme většinou a jaře, a to dávkou 30 až 50 g/m2 vícesložkového hnojiva.

Použití průmyslových hnojiv na zahradě

Použití průmyslových hnojiv na zahradě

Náročnou zeleninu, zvláště košťáloviny, a ovocné dřeviny s velkou násadou plodů je vhodné během vegetace přihnojit malou dávkou rozpuštěného ledkového hnojiva nebo zkvašeným drůbežím trusem.

Průmyslových hnojiv je dnes široký sortiment. Při jejich dávkování se řídíme návodem na obalech.

Práce s průmyslovými hnojivy

Při práci s průmyslovými hnojivy používáme vždy gumové rukavice a při rozhazování práškových hnojiv, zvláště páleného vápna, ochranné brýle. Přitom postupujeme vždy po větru. Hnojiva nenecháváme ležet na povrchu půdy, ale ihned je do ní zapravíme. Jen ledková hnojiva rozhozená před deštěm se vodou rozpustí a sama se vsáknou do půdy, takže nedojde ke ztrátě dusíku.


  • Jak pěstovat česnek Česnek je oblíbená plodina, bez které se neobejde žádná kuchařka. Sázíme jej buď na jaře nebo na podzim. Pěstovat česnek dokáže i úplný začátečník. Nejdůležitější je správné načasování výsadby a sklizně. Vysazování česneku Česnek se vysazuje ze stroužků buď v březnu až dubnu, nebo na podzim, kdy je stabilní teplota půdy..
  • Padání rostlin a stísněné rostliny Padání mladých rostlin Příznaky: u semenáčků a řízkovanců začínají hnědnout kořenové krčky, mladé rostliny pak začnou přepadat a hynou. Je to typický příznak výskytu houbové choroby. Co dělat: použijeme dezinfikovaný substrát pro množení, v řídkém výsevu a v mírné vlhkosti substrátu. Při prvních příznacích choroby odstraníme napadené rostliny, zlepšíme větrání a snížíme..
  • Druhy netkaných textilií Bílá netkaná textilie Bílá netkaná textilie je jemná tkanina s malou objemovou hmotností. Většinou se prodává v pásek širokých 1,6 metru a dlouhých 5 nebo 10 metrů. Pro pokrytí větších ploch ji lze sešívat na šicím stroji. Bílá netkaná textilie se používá ke krytí záhonů ihned po výsevu semen nebo po výsadbě..
  • Zelí dodá sílu Vitamíny v zelí Zelí obsahuje množství vitaminu C, železa a minerálních látek. Nejvíce vitaminu C je v čerstvých hlávkách, zatímco v kysaném zelí jej zbývá přibližně jen polovina. Navíc zelí nemá skoro žádné kalorie. Po zelném salátu se tedy nedá ztloustnout, dokáže také upravit hladinu cholesterolu v krvi. To je především díky hořčinám,..