Jak na moli v domácnostiMoli se v našich domovech vyskytují ve dvojí podobě. V potravinách – potravinoví moli nebo v textilu – šatní moli.

Potravinoví moli

Většinou se jedná o zavíječe paprikového, který se vyskytuje v pekárnách nebo mlýnicích. Napadá nejen mouku, ale také musli, čaj, čokoládu, oříšky, dekorace z přírodních materiálů, slaměné ozdoby.

Samice naklade nedaleko vhodných potravin asi 200 až 400 vajíček, z kterých se pak během 3 až 5 dnů líhnou larvy. Do dospělé velikosti tato larva vyroste cca za 6 týdnů.

Jak zjistíme přítomnost potravinových molů? Na zdi je možné vidět larvy, a to zejména přes den. Večer a v noci jsou naopak vidět létající dospělí moli.

Jak na moli v domácnosti

Jak na moli v domácnosti

Šatní moli

Šatní mol je drobný motýlek z čeledi zavíječovití, velký asi 1 cm s béžovozlatými křídly. V domácnosti napadá všechny materiály, které obsahují keratin – vlnu, vlasy, kůži nebo peří. To znamená např. svetry, koberce z přírodních materiálů, péřové peřiny, kožené bundy, může se spokojit také se lněnými nebo bavlněnými materiály.

Šatní moli kladou vajíčka přímo do textilu, vylíhlé larvy se živí materiály živočišného původu. Do dospělé velikosti motýlka dorostou cca za 8 týdnů.

Lapáky molů

Mola šatního a mola potravinového chytáme pomocí feromonového lapáku, který se uvolňuje do ovzduší a láká samečky na lepovou vrstvu. Tento feromon je nejedovatý, bez zápachu.


  • Co platí na zahradní škůdce? Na zahradní škůdce platí ekologické, biologické a chemické přípravky a také správné postupy při pěstování jednotlivých rostlin. Chemické přípravky by měly být používány až jako druhá volba, když selžou ekologické a biologické cesty vedoucí ke zničení zahradních škůdců. Zkušení zahrádkáři často používají tzv. lapače, lepové desky. Tyto lapače zachycují škůdce..
  • Škůdci okrasných rostlin – 2 Ploštice (Heteroptera) Listy a vrcholky výhonů jsou znetvořené sáním ploštic, které bývají dlouhé asi 5 až 10 cm. Mají šedou, hnědou, zelenou barvu, někdy jsou i vícebarevné. Ploštice silně škodí především v horkých, suchých letních měsících. Preventivně proto zakročte včas proti plevelům. Ploštice ničíme chemickým postřikem v časných ranních hodinách, protože tehdy..
  • Mechanická ochrana rostlin před chorobami a škůdci Mechanická ochrana rostlin před chorobami a škůdci spočívá v odstraňování suchých, poškozených nebo nemocných, zvláště virovými chorobami napadených ovocných dřevin. Z korun stromů odstraňujeme housenčí zámotky a hnízda a také mumifikované plody, které jsou zdrojem zárodků moniliové hniloby pro příští období. Pravidelně sbíráme padané ovoce. Nahnilé ovoce dáváme do asanační jámy, použitelné..
  • Molice – škůdce českých zahrad Jak vypadá molice? Dalším škůdce našich zahrad je hojně rozšířená molice. Molice je drobný motýlek, který dosahuje velikosti max. 2 mm. Jsou nápadné bílým voskovým popraškem, Molice skleníková hustě pokryje listy skleníkových plodin a okrasných rostlin. Saje na rubu listů, zejména se vyskytuje na okurkách, rajčatech, chmelu, révě, jiřinách, bramborách,..