Kvalita půdyZahradní rostliny mají různé nároky na kvalitu půdy. Všeobecně platí, že se jim daří lépe, čím je půda úrodnější. Jednou z důležitých složek půdní úrodnosti je obsah rostlinných živin v ní.

Pokud je půda chudá, je nutné pro docílení dobrých pěstitelských výsledků více hnojit, nejlépe ekologickými hnojivy.

Které živiny v půdě jsou důležité

Fosfor – v rostlinách je součástí bílkovin, je důležitý pro tvorbu a opylování květů, ro vyzrávání rostlinných pletiv a plodů. Při nedostatku fosforu rostliny málo kvetou, často nemají dobře vyvinuté tyčinky a pestíky, a proto nedostatečně oplozené a nevyvinuté plody předčasně opadávají. Pokud dožijí do sklizně, jsou často podřadné kvality. Pokud je u ovocných stromů nedostatek fosforu spojen s nadbytkem dusíku (např. při přehnojení močůvkou), stromy příliš bujně rostou, málo plodí a jejich ovoce se na stromě i ve sklepě snadno kazí. Nadbytek fosforu u ovocných stromů naproti tomu způsobuje jejich předčasné stárnutí a urychluje zrání plodů. Zvýšenou potřebu fosforu mají také plodonosné zeleniny a květiny.

Draslík – je nezbytný pro tvorbu cukrů. Podporuje vyzrávání letorostů ovocných a okrasných dřevin a zlepšuje kvalitu ovoce a zeleniny. Při jeho nedostatku pletiva rostlin špatně vyzrávají, výhony dřevin při větších mrazech snadněji namrzají, ovoce a zelenina jsou horší kvality, snadněji se kazí a hůře skladují. Při zvláště velkém nedostatku draslíku zasychají stromům konce výhonů. Nadbytek draslíku v půdě škodí, je při něm omezen příjem hořčíku a vápníku rostlinami.

Hořčík – je obsažen v listové zeleni (chlorofilu), a je proto důležitý, příznivě ovlivňuje kvalitu ovoce a zeleniny.

Vápník – neutralizuje kyseliny v rostlinách i v půdě. Při nedostatku vápníku dochází v rostlinách k poruchám v transportu a výměně látek, k odumírání růstových vrcholů a kořenů, k předčasnému opadu listů a plodů a k pozvolnému odumírání ovocných stromů, zvláště peckovin, které jsou náročnější na vápník. Jablka s nedostatkem vápníku při současném nadbytku dusíku a draslíku trpí fyziologickou skvrnitostí, tzv. hořkou pihovatostí. Okrasný trávník na půdě s nedostatkem vápníku snadno zmechovatí. Na stanovišti s nadbytkem vápníku v půdě nelze pěstovat pěništníky a jiné vřesovištní rostliny vyžadující kyselou půdu. V takovém případě je třeba půdu zcela nahradit novou zeminou s vysokým podílem kyselé vřesovištní rašeliny. Nadbytek vápníku v půdě nedovoluje rostlinám přijímat v potřebném množství železo, což se projevuje žloutenkou listů, tzv. chlorózou.


  • Podzimní vazby z přírodnin Efektní aranžmá z podzimních přírodnin rozjasní stále kratší dny. K oblíbeným podzimním přírodninám patří do žluta a ruda zbarvené listy, oranžové bobule nebo lampionky. Postup aranžování přírodnin Nádobu naplníme nasáklým florexem nebo oasisem tak, abychom mohli hmotu dokulata seříznout asi 3 cm nad okrajem nádoby. Snáze pak při aranžování docílíme dokonalého tvaru..
  • Kteří ptáci bydlí na zahradě Naši pozornost si ptactvo určitě zaslouží. Např. taková sýkorka váží asi sedmnáct gramů, ale za den sní tolik potravy, kolik sama váží. Sýkoří pár, hnízdící dvakrát ročně, spotřebuje 75 kg hmyzu za jeden rok. V zimním období dokáží sýkorky koňadry zlikvidovat 50 až 70 % obalečů jabloňových, takže se červivost plodů..
  • Co je mulčování Mulčování je zakrývání půdy kolem rostlin s cílem zabránit vysušování půdy. Mulčujeme slámou, posekanou trávou nebo kůrou – tyto materiály se postupně rozkládají a rostliny tak mají přísun organického materiálu a živin. K dalším mulčovacím materiálům patří fólie nebo mulčovací textilie, které mají především zabránit prorůstání plevelů. Podobné články: Astra..
  • Malé nádrže pro terasy Malé nádrže se hodí do omezených prostor, např. terasa, dvorek. Minimum by mělo být 25 litrů vody. Nádrž umístíme na slunné místo a osadíme ji několika pobřežními rostlinami a jedním zakrslým leknínem. Malé nádrže nejsou vhodné pro ryby. K zakoupení jsou minifontánky s dopadající vodou na oblázky. Podobné články: Astra čínská Rostliny..