Hnojení rostlin v zahraděRostliny potřebují ke zdárnému růstu a vývoji devět základních, tzv. biogenních prvků. Potřebu některých z nich mají plně pokrytou z přírodních zdrojů – z půdy a ovzduší.

U jiných látek, především u dusíku, fosforu a draslíku a do značné míry i u hořčíku a vápníku, se každoročními sklizněmi, případně jejich vyplavováním vodou do spodních vrstev půdy, jejich zásoba a dostupnost rostlinám snižuje.

Chceme-li mít při pěstování rostlin dobré výsledky, musíme chybějící živiny doplňovat hnojením.

Hnojení rostlin v zahradě

Hnojení rostlin v zahradě

Organická hnojiva jsou základ

Mezi organická hnojiva patří především chlévský hnůj, kompost, rašelina a na její bázi vyráběné substráty. Působením půdních mikroorganismů se organické hmoty rozkládají na rostlinné živiny. Při rozkladu vzniká též oxid uhličitý a teplo, které půdu nakypřují a prohřívají, což pěstovaným rostlinám prospívá. Vzniká také humus, který zlepšuje půdní strukturu, pomáhá v ní lépe poutat živiny a vláhu a zvyšuje tak její úrodnost.

Klasickým organickým hnojivem je dobře uleželý chlévský hnůj. Pro většinu zahrádkářů zvláště v městech je však zpravidla nedostupný. Místo něj používají zahrádkáři kompost, který lze vyrobit na každé zahrádce z nejrůznějších zahradních odpadů.    Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /data/web/virtuals/126020/virtual/www/wp-content/themes/bresponzive/single.php on line 61

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/126020/virtual/www/wp-content/themes/bresponzive/single.php on line 62