Hnojení rostlin v zahraděRostliny potřebují ke zdárnému růstu a vývoji devět základních, tzv. biogenních prvků. Potřebu některých z nich mají plně pokrytou z přírodních zdrojů – z půdy a ovzduší.

U jiných látek, především u dusíku, fosforu a draslíku a do značné míry i u hořčíku a vápníku, se každoročními sklizněmi, případně jejich vyplavováním vodou do spodních vrstev půdy, jejich zásoba a dostupnost rostlinám snižuje.

Chceme-li mít při pěstování rostlin dobré výsledky, musíme chybějící živiny doplňovat hnojením.

Hnojení rostlin v zahradě

Hnojení rostlin v zahradě

Organická hnojiva jsou základ

Mezi organická hnojiva patří především chlévský hnůj, kompost, rašelina a na její bázi vyráběné substráty. Působením půdních mikroorganismů se organické hmoty rozkládají na rostlinné živiny. Při rozkladu vzniká též oxid uhličitý a teplo, které půdu nakypřují a prohřívají, což pěstovaným rostlinám prospívá. Vzniká také humus, který zlepšuje půdní strukturu, pomáhá v ní lépe poutat živiny a vláhu a zvyšuje tak její úrodnost.

Klasickým organickým hnojivem je dobře uleželý chlévský hnůj. Pro většinu zahrádkářů zvláště v městech je však zpravidla nedostupný. Místo něj používají zahrádkáři kompost, který lze vyrobit na každé zahrádce z nejrůznějších zahradních odpadů.


  • K čemu použít spadané listí na zahradě Spadané listí je přírodním jevem, který se každý rok na podzim opakuje. Mnoho lidí se snaží listí co nejrychleji odstranit. Avšak spadané listí má také své výhody a může být využito pro různé účely. Nevýhody spadeného listí Mezi nevýhody spadaného listí patří estetická nevzhlednost. Pokud se listí nachází na trávníku,..
  • Ekologické hnojení zahrady Ekologické hnojení zahrady je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale i prospěšné pro rostliny a půdu. Existuje mnoho způsobů, jak přirozeně obohatit zahradní půdu o živiny a vytvořit zdravé prostředí pro růst rostlin. Je důležité si uvědomit, že chemická hnojiva mohou mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví rostlin...
  • Jak se dělá kompost Zásady pro správný kompost Aby byl kompost plnohodnotný, dodržujeme při jeho přípravě tyto zásady: Kompost zakládáme na stinném místě zahrady, aby nevysychal. Rostlinné odpady se vyplatí rozřezat nadrobno, aby se rychleji rozkládaly. Zelené natě a listí ze stromů prosypáváme prachovým páleným vápnem a zahradní zeminou v poměru 5:1 Kvalitu kompostu můžeme..
  • Co je mulčování Mulčování je zakrývání půdy kolem rostlin s cílem zabránit vysušování půdy. Mulčujeme slámou, posekanou trávou nebo kůrou – tyto materiály se postupně rozkládají a rostliny tak mají přísun organického materiálu a živin. K dalším mulčovacím materiálům patří fólie nebo mulčovací textilie, které mají především zabránit prorůstání plevelů. Podobné články: Dřín..