Jak se dělá kompostZásady pro správný kompost

Aby byl kompost plnohodnotný, dodržujeme při jeho přípravě tyto zásady:

  • Kompost zakládáme na stinném místě zahrady, aby nevysychal.
  • Rostlinné odpady se vyplatí rozřezat nadrobno, aby se rychleji rozkládaly.
  • Zelené natě a listí ze stromů prosypáváme prachovým páleným vápnem a zahradní zeminou v poměru 5:1
  • Kvalitu kompostu můžeme zvýšit přidáním hnoje, fekálií, živočišných odpadů, rašeliny, jemně mleté borky, popele ze dřeva, fosforečných a draselných hnojiv.
  • Kompostovou hromadu nesešlapujeme, má zůstat kyprá a vzdušná, aby v ní rozkladné procesy rychleji probíhaly
  • V suchém období kompost přiměřeně zavlažujeme vodou nebo lépe močůvkou nebo roztokem dusíkatého hnojiva

Hnojení kompostem

Hnojení kompostem

Kdy založit kompost

Kompost zakládáme většinou na podzim. Během příštího vegetačního období ho jednou až dvakrát přehodíme. Při dobré péči může být již za rok uzrálý a po přehození přes hrubou prohazovačku připravený k použití. Pokud není ještě rozleželý, necháme ho zrát ještě jeden rok.

Co do kompostu nepatří

Do kompostu nepatří: vykvetlé plevele, podzemní části vytrvalých plevelů, tráva od silně frekventovaných silnic (obsahuje olovo a jiné škodliviny), nahnilé nebo plesnivé ovoce nebo potraviny, nemocné rostliny, zbytky postřikových tekutin a chemických přípravků, znečištěné odpadní vody a kaly, plastové hmoty, apod.


  • K čemu použít spadané listí na zahradě Spadané listí je přírodním jevem, který se každý rok na podzim opakuje. Mnoho lidí se snaží listí co nejrychleji odstranit. Avšak spadané listí má také své výhody a může být využito pro různé účely. Nevýhody spadeného listí Mezi nevýhody spadaného listí patří estetická nevzhlednost. Pokud se listí nachází na trávníku,..
  • Ekologické hnojení zahrady Ekologické hnojení zahrady je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale i prospěšné pro rostliny a půdu. Existuje mnoho způsobů, jak přirozeně obohatit zahradní půdu o živiny a vytvořit zdravé prostředí pro růst rostlin. Je důležité si uvědomit, že chemická hnojiva mohou mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví rostlin...
  • Hnojení rostlin v zahradě Rostliny potřebují ke zdárnému růstu a vývoji devět základních, tzv. biogenních prvků. Potřebu některých z nich mají plně pokrytou z přírodních zdrojů – z půdy a ovzduší. U jiných látek, především u dusíku, fosforu a draslíku a do značné míry i u hořčíku a vápníku, se každoročními sklizněmi, případně jejich vyplavováním vodou do..
  • Co je mulčování Mulčování je zakrývání půdy kolem rostlin s cílem zabránit vysušování půdy. Mulčujeme slámou, posekanou trávou nebo kůrou – tyto materiály se postupně rozkládají a rostliny tak mají přísun organického materiálu a živin. K dalším mulčovacím materiálům patří fólie nebo mulčovací textilie, které mají především zabránit prorůstání plevelů. Podobné články: Astra..