Hrách setý, pěstování, druhy hrachuHrách setý patří k rostlinám, které žijí v symbióze s hlízkovými bakteriemi, hromadícími v půdě dusík. Bakterie žijí v kořenových hlízkách a mají schopnost biologicky vázat vzdušný dusík. Po tom, co odumřou, může hrách využít dusík.

Hrách nesnáší půdu čerstvě vyhnojenou chlévským hnojem, patří tedy do 2. tratě. Hrách neklade zvláštní nároky na předplodinu, sám sebe však jako předplodinu nesnáší a neměl by se pěstovat ani po žádných jiných luskovinách.

Druhy setého hrachu

Z odrůd hrachu setého rozlišujeme hrách k vylupování (polní), dřeňový a cukroví.

Pěstování hrachu

Pěstování hrachu

Dřeňový hrách má svrasklá semena a je chuťově lahodnější než polní hrách. Jeho suchá semena se nedají dobře využít pro kuchyňské účely, protože při vaření zůstávají tvrdá.

Polní hrách má kulatá a hladká semena a má význam zejména pro velkoplošné výsevy.

U cukrového hrachu chybí na vnitřní straně lusků pergamenová blanka, takže se mohou používat nejen zelená semena, ale i lusky.

V jaké půdě pěstovat hrách

Hrách není příliš náročný na půdu, stačí, když je dobře zpracovaná a bohatá na humus. Pro rané výsevy jsou vhodnější lehčí půdy než těžké, protože se rychleji zahřívají. Tím se urychlí i vzcházení osiva a další výdoj rostlin, rovněž sklizeň nastane dříve. Půdní reakce by měla být neutrální s pH 6, proto mají velký význam včasné rozbory půdy.

Je mráz pro hrách škodlivý?

Hrách setý polní ve stadiu mladých rostlin snese beze škody slabší mrazíky, dřeňový hrách nikoli. Z tohoto důvodu je pro březnový výsev vhodný pouze polní hrách.

Pěstování hrachu

Pěstování hrachu

Hrách rádi vyklovávají holubi

Záhony hrachu zajistíme proti vyklování, jež snadno způsobují holubi. Nejjistější je napnout nad záhony staré rybářské sítě. Nesmějí však ležet přímo na zemi, ale asi 5 až 6 cm nad ní a musí být pevně napnutá. Přitom nezapomeneme na zajištění po stranách, protože by holubi jinak vlezli pod sítě. Stejným způsobem mohou jako ochrana posloužit staré vysloužilé záclony. Smrkové chvojí nebo podobné větve jsou účinné, jsou-li jimi záhony zcela zakryty. Ještě výhodnější je použít netkanou textilii.


  • Pěstování skleníkových rajčat Skleníková rajčata nekladou tak vysoké nároky na teplotu jako skleníkové okurky. Pro dosažení vysokých a brzkých výnosů je ale přesto rozhodující průběh teploty, který je přizpůsoben potřebám rajčat. Několikadenní pokles teplot pod 10 °C vede ke zpomalení růstu a brání oplození. V době květu a během dozrávání plodů jsou nebezpečné také..
  • Správné uskladnění brambor V čem a kde skladovat brambory Brambory by neměly být uskladněny v hromadě vyšší jak 80 cm. Větší výška totiž podporuje nežádoucí vznik hnilobných procesů. Uskladňujeme-li větší množství brambor, zhotovíme si speciální bednu, která umožní důkladné větrání (mezi laťkami bednění zachováme 0,5 cm odstup). Skladování brambor v pytlích Rozhodně neuchováváme brambory..
  • Léto na zahradě – srpen Okrasná zahrada v srpnu V srpnu sestřihujeme živé ploty z jehličnatých a stále zelených dřevin, jako je buxus. V okrasné zahradě můžeme začít přesazovat pivoňky. Dbáme na to, abychom jejich hlízy zbytečně neporanili. Pivoňky jsou velmi citlivé na hloubku sázení, která musí být stejná jako na původním stanovišti. Pokud je zasadíme hlouběji, nekvetou..
  • Léto na zahradě – červenec Začínáme sušit rozkvetlé květiny do zimních vazeb. Květy sušíme zavěšené stonky nahoru ve stínu a mírném průvanu. Mezi vhodné květiny na sušení patří: okrasné bodláky, slaměnky, šatery. Ovoce a zelenina v červenci V červenci začínáme sklízet drobné ovoce a peckoviny. Dbáme na to, abychom při sklizni stromy a keře nepoškodili. Rybíz..