Trávník ve stínuCo dělat, když tráva ve stínu neroste?

Na silně zastíněných místech v zahradě, např. pod stromy, většinou travní plocha nevyroste, nebo je tráva velmi řídká, místa jsou holá a nevypadají hezky. Proto místo trávy použijeme k ozelenění stínomilné rostliny.

Trávník ve stínu

Trávník ve stínu

Rostliny jako náhrada trávníku

Kromě některých dřevin jsou obzvláště vhodné především trvalky, jako např. kopytník evropský, škornice alpská a mochnička trojčetná. Když těmto rostlinám dopřejeme trochu víc humusu a půdní vláhy, zakryjí půdu mnohem lépe než nekvalitní prořídlý trávník. Na málo zastíněných místech pod stromy se samostatně vysévají některé travám podobné šáchorovité rostliny, jako např. ostřice lesní, která vytváří nadýchaný pokryv půdy.

K dalším půdopokryvným trvalkám pro polostinná až stinná stanoviště, která můžou nahradit trávník, patří: zběhovec plazivý, mařinka vonná, vrbina penízková, pupkovec jarní, lomikámen nebo barvínek menší.


  • Druhy trávníků Okrasné trávníky Okrasné trávníky plní jedinou funkci – estetickou. Setkáváme se s nimi na menších plochách, v okolí budov a ve spojení s květinovými výsadbami. Jsou založeny na nízkých druzích travin a vyžadují všestrannou a celoroční péči. Krátký vzrůst se udržuje častým sekáním, většinou je nutná i pravidelná zálivka, přihnojování a čištění od..
  • Okrasná zahrada na jaře a uprostřed léta Každý z nás se určitě rád dívá do zeleně zahrady a do pestré krásy květů. Někdy ta krása dá více práce, ale nemusí to být vždy. Kombinace okrasných dřevin, pěkného, dobře ošetřovaného trávníku a trvalek je tou nejméně pracnou variantou. Trávník je základ zahrady Sebeupravenější a pestřejší zahrada se spoustou roztodivných..
  • Okraje trávníku Jak olemovat trávník Aby dlouhé travnaté pásy nevypadaly přísně, potřebují vhodně olemovat. Vybírat bychom měli takové rostliny, které nezarostou do trávy. Ladně zvlněných okrajů docílíme takovými druhy, jako jsou otužilé kakosty, které vytvářejí nízké ostrůvky, jimž se při úpravě trávníku snadno vyhneme. Mezi zajímavé okrajové rostliny patří například kontryhel nebo..
  • Zakládání nového trávníku Trávník je výraznou estetickou plochou v zahradě, udržovaný travní koberec bývá chloubou majitele. Často bývá trávník v promyšleném kontrastu s okrasnými dřevinami a květinovými záhony. Trávník ochraňuje pozemek před prašností. Zakládání nového trávníku Základem při zakládání nového trávníku je kvalitní příprava půda před jeho založením a pravidelná každoroční péče. Nejlepší půdou pro trávník..