Trávník ve stínuCo dělat, když tráva ve stínu neroste?

Na silně zastíněných místech v zahradě, např. pod stromy, většinou travní plocha nevyroste, nebo je tráva velmi řídká, místa jsou holá a nevypadají hezky. Proto místo trávy použijeme k ozelenění stínomilné rostliny.

Trávník ve stínu

Trávník ve stínu

Rostliny jako náhrada trávníku

Kromě některých dřevin jsou obzvláště vhodné především trvalky, jako např. kopytník evropský, škornice alpská a mochnička trojčetná. Když těmto rostlinám dopřejeme trochu víc humusu a půdní vláhy, zakryjí půdu mnohem lépe než nekvalitní prořídlý trávník. Na málo zastíněných místech pod stromy se samostatně vysévají některé travám podobné šáchorovité rostliny, jako např. ostřice lesní, která vytváří nadýchaný pokryv půdy.

K dalším půdopokryvným trvalkám pro polostinná až stinná stanoviště, která můžou nahradit trávník, patří: zběhovec plazivý, mařinka vonná, vrbina penízková, pupkovec jarní, lomikámen nebo barvínek menší.


  • Okrasná zahrada na jaře a uprostřed léta Každý z nás se určitě rád dívá do zeleně zahrady a do pestré krásy květů. Někdy ta krása dá více práce, ale nemusí to být vždy. Kombinace okrasných dřevin, pěkného, dobře ošetřovaného trávníku a trvalek je tou nejméně pracnou variantou. Trávník je základ zahrady Sebeupravenější a pestřejší zahrada se spoustou roztodivných..
  • Údržba trávníku Sečení trávníku Trávník pravidelně sečeme, zejména v období od dubna do října. Nově vyrostlý trávník poprvé sečeme ve výšce 10 cm, nejlépe kosou. Sekačka by mohla křehkou mladou trávu poškodit. Od dubna do července sečeme nově založený trávník každý týden až deset dní, čímž podpoříme jeho zhoustnutí. Pravidelná podzimní a jarní..
  • Zakládání nového trávníku Trávník je výraznou estetickou plochou v zahradě, udržovaný travní koberec bývá chloubou majitele. Často bývá trávník v promyšleném kontrastu s okrasnými dřevinami a květinovými záhony. Trávník ochraňuje pozemek před prašností. Zakládání nového trávníku Základem při zakládání nového trávníku je kvalitní příprava půda před jeho založením a pravidelná každoroční péče. Nejlepší půdou pro trávník..
  • Péče o trávník Péče o trávník představuje nejen pravidelné hnojení, provzdušňování, zavlažování a sekání, ale i ochranu proti plevelům, chorobám a škůdcům. Jakou půdu pro trávník Před zakládáním trávníků připravíme půdu, která by měl mít alespoň 10 cm kvalitní zeminy. Je-li půda příliš těžká, můžeme ji vylepšit pískem a rašelinou. Pokud je písčitá,..