Zakládání skalkyJak založit skalku

Nejeden začátečník se o založení skalky a získání skalniček pokouší špatně – bere je přímo z přírody.

Rostlinám přeneseným z prostředí, v němž žijí ve zcela odlišných podmínkách, se v nových nedaří a téměř bez výjimky hynou. Kdo jen trochu s přírodou cítí, nebere skalničky v horách také proto, že by tím způsobil nenahraditelnou škodu. Lepší je skalničky koupit nebo rozmnožit. Především druhy, které jsou na změnu prostředí přizpůsobeny.

Zakládání skalky

Zakládání skalky

Ojedinělé choulostivé skalničky si obstaráme teprve tehdy, když získáme zkušenosti s běžnými druhy a když se jim opravdu vede dobře. Důležité je hned od začátku si osvojovat zásady správného zakládání skalky, aby byla esteticky dobře ztvárnění, správně postavená a také osázená vyhovujícími rostlinami.

Příprava pozemku pro skalku

Nejvhodnějším stanovištěm pro skalku je suchý kout blízko živého plotu nebo silně zastíněná plocha. Ideální pozemek má mít propustné, nejlépe hlinitopísčité podloží. Začínáme důkladnou přípravou půdy. Na vybraném pozemku nejdříve odstraníme ornici s veškerým plevelem, který by nám později způsobil řadu potíží a museli bychom dělat zbytečnou práci. Plevel odstraníme velice pečlivě, několikrát zeminu obrátíme. Použití herbicidů se vyhneme, nepatří do zahrad.

Zakládání skalky

Zakládání skalky

Jelikož většina skalniček nesnáší mokré půdy, je nutné pod ní zajistit dobrou drenáž. Na větší skalce lze udělat podélné, asi 45 cm dlouhé příkopy, které do poloviny zaplníme štěrkem, úlomky cihel nebo kameny. Tuto vrstvu přikryjeme netkanou textilií a na ni nasypeme zeminu.

Zakládání skalky

Zakládání skalky

Na skalce, vybudované na rovném pozemku, bychom neměli tvořit výškové rozdíly, neboť by nepůsobily věrohodně. Na menší skalce úplně stačí, je-li rozdíl mezi nejníže a nejvýše položeným místem asi 50 cm.


  • Vysazování rostlin do skalky Kdy vysazovat rostliny do skalky Rostliny do skalky vysazujeme teprve tehdy, když je dokonale upravená, prostor mezi kameny vyplněný zeminou a kameny dostatečně pevné. Přáním každého majitele skalky je, aby jednotlivé partie kvetly od předjaří až do příchodu zimy. To je ovšem podmíněno znalostí jednotlivých druhů rostlin a jejich nároky..
  • Výběr kamene do skalky Jaký kámen zvolit do skalky? Působivost skalky podstatnou měrou zvyšuje výběr kamene. Nejvhodnější je, když ho nasbíráme v blízkém okolí. Přednost dáváme kamenům nepravidelného tvaru, spíše plochým, bez ostrých hran. Pro všechny druhy rostlin je nejpřijatelnější pískovec, oblíbený je také tuf. Na jedné skalce nikdy nepoužíváme různé druhy. Kolik kamenů dát..
  • Osázená kamenná koryta Miniskalku vytvoříme osázením kamenných koryt. Jak a čím osázet koryta? Do koryt vysazujeme alpinky, lomikameny, prvosenky, zvonky nebo lewisie. Přirozený vzhled miniskalce dodají trávovité rostliny. Okraje osázíme netřesky a rozchodníky, které dobře snáší sucho. Do koryt, která jsou umístěna ve stínu, můžeme zasadit bramboříky, dřípatky nebo kropenáče. Koryta dále můžeme..
  • Skalka na jaře Skalka na jaře je dominantou zahrady. Lomikameny – mají husté listové růžice, které tvoří malé bochánky se stopkatými květy. Mají různé barvy. Nejlépe se jim daří na místě odvráceném od prudkého slunce. Lomikameny vyžadují na jaře dostatek vláhy, v zimě pak ochranu před vlhkem, které způsobuje uhnívání v krčcích. Koniklece – mají..