Choroby a škůdci česnekuZasychání špiček listů česneku

K zasychání špiček listů u rostlin česneku dochází tehdy, když je přílišné mokro, sucho nebo velké výkyvy teplot. Proti tomuto zasychání neexistují žádné ochranné prostředky, pouze prevence ve formě zamezení účinku těchto přírodních nástrah.

Virové choroby česneku

Česnek se množí výhradně vegetativně, proto velmi často dochází k zamoření virovými chorobami. Poznáme je např. podle žlutých pruhů na listech. Tyto viry přežívají ve stroužcích a pacibulkách. Během vegetace jsou tyto viry rozšiřovány mšicemi.

Houbové choroby

K nebezpečným patří fusariová hniloba česneku, kdy napadené cibule podléhají hnilobě. Tuto hnilobu poznáme podle toho, že rostlina přestane růst a listy zežloutnou, nakonec rostlina uhyne. Choroba se šíří na okolní rostliny. Pokud se nám podařilo napadená česnek sklidit, v průběhu skladování se na stroužkách objeví propadlé hnědé skvrny.

Choroby a škůdci česneku

Choroby a škůdci česneku

K ochraně slouží používání zdravého sadbového materiálu a včasná likvidace napadených rostlin. Preventivně je doporučováno česnek po dobu pěti let nepěstovat po cibuli, póru nebo pažitce, protože se jedná o hostitelské rostliny (přenašeče této houbové choroby).

Škůdci česneku

Z půdy do česneku může proniknout háďátko zhoubné, které způsobuje odumírání kořenů a celé rostliny. Prevencí je nepěstovat česnek ve vlhkých půdách a střídat na záhonech plodiny.

K dalšímu škůdci patří vlnovník česnekový, po jehož napadení dochází ke kroucení listů a na uskladněném česneku se projeví ve formě zasychání stroužků. Proti vlnovníkovi je možné česnek mořit.


  • Třásněnky na okrasných rostlinách Třásněnka mečíková Třásněnka mečíková se objevuje na listech mečíků. Je velká asi 0,8 až 1 mm, má podlouhlý tvar (žlutavá barva, dospělci jsou tmaví). Vlivem sání žloutnou listy. Stříkáme povolenými chemickými postřiky proti savému hmyzu, ve spojení s lapači. Celý postup opakujeme několikrát v desetidenních časových odstupech. Třásněnky přezimují na hlízách mečíků,..
  • Sucho a sluneční úžeh Co je to sluneční úžeh (úpal)? Sluneční úžeh se projevuje v létě v období sucha a velkého slunečního svitu na ovoci, zelenině, révě vinné, ale i na okrasných rostlinách. Zasažené květy a listy jsou na okrajích seschlé (spálené). U plodů se projevuje zhnědnutím dužiny na povrchu, zejména u tmavších plodů, např. u..
  • Plíseň šedá u rostlin Plíseň šedá je houbová choroba, která působí nejvíce škody ve vlhké sezóně. Plíseň obvykle napadá nejdříve mrtvé nebo poškozené části rostlin, ovšem velmi brzy se rozšíří i na zbytek rostliny. Co udělat s napadenými rostlinami Na listech se objevuje šedý chmýřitý povlak a u mnoha letniček (např. petúnie, cínie) a..
  • Jak poznat vrtalky a květilky? Napadení vrtalkou Příznakem napadení rostlin vrtalkou jsou vyžrané klikaté cestičky v listech, které jsou nejdříve bílé a později zhnědnou. Jde o častý jev zejména u chryzantém. Larvy různých vrtalek škodí i v listech např. kosatců. Napadení květilkou Podobné poškození vytvářejí i larvy květilky, které tvoří puchýře na listech různých rostlin a někdy..