Choroby a škůdci česnekuZasychání špiček listů česneku

K zasychání špiček listů u rostlin česneku dochází tehdy, když je přílišné mokro, sucho nebo velké výkyvy teplot. Proti tomuto zasychání neexistují žádné ochranné prostředky, pouze prevence ve formě zamezení účinku těchto přírodních nástrah.

Virové choroby česneku

Česnek se množí výhradně vegetativně, proto velmi často dochází k zamoření virovými chorobami. Poznáme je např. podle žlutých pruhů na listech. Tyto viry přežívají ve stroužcích a pacibulkách. Během vegetace jsou tyto viry rozšiřovány mšicemi.

Houbové choroby

K nebezpečným patří fusariová hniloba česneku, kdy napadené cibule podléhají hnilobě. Tuto hnilobu poznáme podle toho, že rostlina přestane růst a listy zežloutnou, nakonec rostlina uhyne. Choroba se šíří na okolní rostliny. Pokud se nám podařilo napadená česnek sklidit, v průběhu skladování se na stroužkách objeví propadlé hnědé skvrny.

Choroby a škůdci česneku

Choroby a škůdci česneku

K ochraně slouží používání zdravého sadbového materiálu a včasná likvidace napadených rostlin. Preventivně je doporučováno česnek po dobu pěti let nepěstovat po cibuli, póru nebo pažitce, protože se jedná o hostitelské rostliny (přenašeče této houbové choroby).

Škůdci česneku

Z půdy do česneku může proniknout háďátko zhoubné, které způsobuje odumírání kořenů a celé rostliny. Prevencí je nepěstovat česnek ve vlhkých půdách a střídat na záhonech plodiny.

K dalšímu škůdci patří vlnovník česnekový, po jehož napadení dochází ke kroucení listů a na uskladněném česneku se projeví ve formě zasychání stroužků. Proti vlnovníkovi je možné česnek mořit.


  • Roztočník jahodníkový – škůdce jahod Jak poznat škůdce na jahodách? Na jahodníku může za sucha napáchat obrovské škody roztočník jahodníkový. Poznáme jej podle toho, že se mladé listy jahodníku nevyvíjejí správně a jsou znetvořené. Tento škůdce má bělavé zbarvení a je tak nepatrný, že ho pouhým okem nespatříte. Úspěšně se dá proti němu bojovat pouze..
  • Škůdci okrasných rostlin Obaleč šípkový (Croesia bergmanniana) Obaleč šípkový na sebe upozorní tím, že mladé listy výhonků jsou omotány jedinou pavučinkou. V ní najdete asi 1,5 cm velké housenky, které škodí žírem. Vzrůstný vrchol tak nemůže pokračovat ve vývoji. Nejčastějším bojem s obalečem šípkovým je rozmačkání housenek přímo v pavučinkách, nebo ořezávání obalených větviček a jejich spálení...
  • Choroby a škůdci listů Listový brouci Různí, až 5 mm velcí, zelení, modří nebo hnědí brouci napadají zahradní stromy od května do konce léta. Někteří patří k mandelinkám a spíše listy skeletují nežli v nich vyžírají díry. Často škodí na olších (zádumčivec olšový), na topolech a jilmech. V zahradách nebývají škody vážné, v případě potřeby postřikujeme vhodným insekticidem...
  • Kůrovci – škůdci okrasných stromů Existuje několik druhů kůrovců, kteří napadají okrasné stromy. Mezi ně patří jilmový brouk, který přenáší obávanou houbovou chorobu jilmů. Napadení okrasných stromů Kůrovci vrtají chodbičky buď hlouběji v dřevě, nebo těsně po kůrou. Brouci napadají hlavně zesláblé stromy – udržováním dobrých růstových podmínek lze napadení předcházet. Poškozené větve odstraňujeme.   Podobné..