Srovnání kompostéru a kompostuKompostér a klasický kompost

Je rozdíl mezi kompostem vyrobeným v kompostéru a klasickém kompostu? Pokud se dodržují určité zásady, rozdíl není patrný. A jaké to jsou?

Základem je umístění kompostu nebo kompostéru na vhodné místo. Mělo by být v polostínu pod stromem, ideálně pod ořechem, který stíní a látky z jeho listů navíc odpuzují hmyz. Ke správnému tlení kompostovaného materiálu potřebuje kompost přístup vzduchu, takže dospod dáme větve ve vrstvě dvacet až dvacet pět centimetrů. Vznikne tak něco jako rošt, kterým odtéká přebytečná voda. V přemokřené hmotě totiž tlející proces neprobíhá, jen hnije a páchne.

Kompostér

Kompostér

V době delšího sucha je nutné kompost zavlažovat a přikrývat vrstvou posekané trávy. Jednotlivé druhy organické hmoty se dávají ve vrstvách tak patnácti centimetrů a na každou vrstvu přihodíme pár lopat hotového kompostu. Stejný postup děláme i při kompostování v kompostéru. Pro vyrovnání optimálního množství živin můžeme přidávat cererit – na jeden kubík kompostu cca 2 až 5 kg hnojiva.


  • Přívalové deště a zahrada Přívalové deště jsou častým jevem v letním období, který může mít negativní dopad na zahradu. Náhlý nárůst srážek může způsobit erozi půdy, zaplavení a poškození rostlin (vznik plísní a hniloby, napadení škůdci). Nicméně, s několika jednoduchými kroky můžete minimalizovat škody na vaší zahradě. Jak minimalizovat škody při přívalovém dešti Jedním..
  • Zahrady pro společné aktivity a komunitní zahrady Zahrady jsou tradičně vnímány jako soukromý prostor, ale existuje i trend zaměřený na zahrady pro společné aktivity a komunitní zahrady. Tyto zahrady se stávají místem setkávání, sdílení zkušeností a společné práce. Komunitní zahrady V komunitních zahradách si lidé mohou pronajmout malou plochu, aby si mohli pěstovat své vlastní plodiny. Tyto..
  • Co je mulčování Mulčování je zakrývání půdy kolem rostlin s cílem zabránit vysušování půdy. Mulčujeme slámou, posekanou trávou nebo kůrou – tyto materiály se postupně rozkládají a rostliny tak mají přísun organického materiálu a živin. K dalším mulčovacím materiálům patří fólie nebo mulčovací textilie, které mají především zabránit prorůstání plevelů. Podobné články: Volně..
  • Lalokonosec rýhovaný Škůdce lalokoonosec rýhovaný Lalokonosec rýhovaný je malý brouk, který dokáže v zahradě zcela zlikvidovat azalky, rododendrony, bramboříky a některé okrasné dřeviny. Dospělý jedinci lalokonosce vykusují do listů od kraje nepravidelné otvory a ožírají pupeny a kůru. Larvy lalokonosce žijí v půdě a ožírají kořínky různých rostlin. Dospělí brouci vylétají v červenci, nejsou snadno..