Rok v zeleninové a ovocné zahradě – LISTOPAD a PROSINECZeleninová zahrada v listopadu

V průběhu listopadu vypustíme vodu ze zahradních nádrží, aby silnějšími mrazy neutrpěly škodu a nepopraskaly.

Před nástupem silnějších mrazů musíme odstavit a vyprázdnit zahradní vodovody. Zejména ty, které nejsou zaizolovány a trubky vedou ve venkovních prostorách.

Koncem listopadu poskytneme zimní krytí venkovnímu salátu. Přikrýváme chvojím, aby nemohlo působit zimní slunce.

Vinná réva často trpí při velmi silných mrazech. Proto ji můžeme chránit slámou nebo smrkovým chvojím.

Vinná réva

Vinná réva

Všechny ovocné stromy musíme nejpozději do konce listopadu zabezpečit před okusem divokých zvířat.

Na podzim je vhodná doba pro výsadbu maliníku. Ihned po výsadbě jej seřízneme, abychom podpořili rašení nových výhonů.

Práce na zahradě v prosinci

Pokud plánujete rytí na záhonech, na kterých již leží sníh, nesmíte jej zarýt. Zarytí sníh má za následek pomalé ohřívání půdy na jaře. Proto sníh před rytím musíme z povrchu půdy odhrábnout.

Uskladněnou zeleninu a ovoce pravidelně každý týden kontrolujeme, zda nedošlo k poškození. Poškozené nebo nahnilé plody odstraňujeme.

ROK V ZAHRADĚ – listopad, prosinec, leden


  • Rok v zeleninové a ovocné zahradě – LEDEN – 4. týden Co dělat na zahradě v lednu Během ledna si můžeme začít dělat zásoby minerálních hnojiv, které použijeme časně z jara. Dobu zimního odpočinku můžeme využít k opravám poškozených míst v pařeništi. Pro pozorování počasí se nám bude hodit srážkoměr, teploměr (s označením maximální a minimální denní teploty) a větrná korouhvička (případně větrník). Zimní..
  • Zakládáme ovocnou zahradu Než se rozhodneme založit ovocnou zahradu, měli bychom si rozmyslet, pro kolik osob budeme ovoce pěstovat, zda budeme chtít zajistit celoroční spotřebu nebo pokrýt jen část. Dále uvážíme, zda máme kde ovoce dlouhodobě uschovat tak, aby vydrželo zimní podmínky. V neposlední řadě také zvážíme, zda budeme stačit na každoroční údržbu vzrostlých..
  • Jak založit pařeniště Nejrychlejším způsobem, jak vytvořit pařeniště je vyhloubit jámu, kterou překryjeme rámem potaženým fólií. V jámě se lépe zadržuje teplo. Fólie je zatížená rámem, takže ji neodvane vítr. Další možností je vytvořit záhřevný podklad pařeniště ze směsi kravského nebo koňského hnoje, promíchaného asi se třetinou suchého listí. Vyhloubíme jámu cca 50 cm..
  • Pěstování v pařeništi Co pěstovat v pařeništi Pařeniště je levná alternativa k fóliovníku a skleníku. Je vhodné zejména k předpěstování sadby. Pařeniště umisťujeme poblíž domu na jižní stranu, která je chráněna před větry. Vyšší strana rámu by měla směřovat k severu. Základem pařeniště je dobrá kompostová půda. Při slunečném počasí je nutné větrání a stínění. Podobné..