Vysazování letniček v dubnuPříprava půdy pro letničky

Půdu pro letničky připravíme tak, abychom již v dubnu mohli vysévat přímo na konečné venkovní stanoviště (zahradní záhon). Většina letniček nesnáší půdu vyhnojenou čerstvým chlévským hnojem. Půdu zpracováváme motykou, aby povrchová vrstva získala jemnou drobtovitou strukturu.

Jak vysévat semínka letniček

Většinu letniček po vzejití vyjednotíme. Semínka vyséváme do hnízd, protože je to vhodnější než do řádků, protože ušetříme hodně osiva. Do každého hnízda vyséváme od 3 do 10 semínek. Po vzejití z nich pak vyjednotíme nejsilnější rostlinu. Tímto způsobem také docílíme rovnoměrnějších rozestupů mezi rostlinami, než jak tomu bývá u běžného výsevu do řádků.

Stračka zahradní

Stračka zahradní

Zde jsou uvedeny nejobvyklejší letničky, které můžeme vysévat přímo na venkovní záhon: rezeda vonná, iberka okoličnatá neboli štěničník, tařicovka přímořská neboli laločnice přímořská, měsíček lékařský, slunečnice roční, stračka zahradní, povíjník trojbarevný, dvoutvárka, slézovec.


  • Jak pěstovat lichořeřišnici ze semínek Lichořeřišnice (Tropaeolum) Rod lichořeřišnice obsahuje plazivé i keříčkovitě rostoucí formy, takže ho můžeme používat pro různé účely. Listy jsou velké, terčovité. Květy jsou na dlouhých stopkách s výraznou ostruhou, která tvoří typickou ozdobu. Kvete v barvách žlutá, oranžová, červená nebo jejich kombinace. Na chráněných místech a pod ochrannými kryty můžeme lichořeřišnici vysévat..
  • Lichořeřišnice – Tropaeolum Lichořeřišnice je v našich podmínkách letnička. Pochází z Jižní Ameriky. Lichořeřišnice je dužnatá a velmi choulostivá na mráz. Vytvářejí asi 1 metr dlouhé výhony, které můžou být buď plazivé, nebo popínavé. Květy jsou jednoduché, velké cca 6 až 7 cm v barvě oranžové, žluté nebo červené. Lichořeřišnici vysazujeme na slunné nebo poloslunné místo..
  • Jak pěstovat ostálku – Zinnia Ostálka neboli cínie Ostálka neboli cínie je letnička, která rozkvétá v létě a brzy na podzim. Pochází z Mexika a do Evropy byla tato letnička přivezena koncem 18. století. Ostálka patří mezi květiny příbuzné astrám. Ostálka lepá (Zinnia elegans) – je nejvíce pěstovaným druhem v našich zahradách a to buď jako velkokvětá nebo..
  • Skočec – Ricinus – Kristova palma Kdy vyséváme skočec? Semínka skočce vyséváme doma do květináče nebo v polovině května přímo na zahradu na záhon. Jak pěstujeme skočec? Skočec je letnička, která vyrůstá až do výšky 3 metrů. Nejlépe roste na teplém, slunném stanovišti, v dobře vyhnojené půdě. Skočec má rád pravidelnou zálivku. Jedovatý skočec Pozor –..