Vysazování letniček v dubnuPříprava půdy pro letničky

Půdu pro letničky připravíme tak, abychom již v dubnu mohli vysévat přímo na konečné venkovní stanoviště (zahradní záhon). Většina letniček nesnáší půdu vyhnojenou čerstvým chlévským hnojem. Půdu zpracováváme motykou, aby povrchová vrstva získala jemnou drobtovitou strukturu.

Jak vysévat semínka letniček

Většinu letniček po vzejití vyjednotíme. Semínka vyséváme do hnízd, protože je to vhodnější než do řádků, protože ušetříme hodně osiva. Do každého hnízda vyséváme od 3 do 10 semínek. Po vzejití z nich pak vyjednotíme nejsilnější rostlinu. Tímto způsobem také docílíme rovnoměrnějších rozestupů mezi rostlinami, než jak tomu bývá u běžného výsevu do řádků.

Stračka zahradní

Stračka zahradní

Zde jsou uvedeny nejobvyklejší letničky, které můžeme vysévat přímo na venkovní záhon: rezeda vonná, iberka okoličnatá neboli štěničník, tařicovka přímořská neboli laločnice přímořská, měsíček lékařský, slunečnice roční, stračka zahradní, povíjník trojbarevný, dvoutvárka, slézovec.


  • Slunečnice roční (Helianthus annuus) Slunečnice roční je jednoletá rostlina, kterou na jaře vyséváme přímo na záhony, nejlépe k plotům, zdím nebo např. hromadám hlíny. Tato letnička vyžaduje slunečné stanoviště, které není stíněno. Pěstování slunečnice roční Podle odrůdy slunečnice dosahuje výšky 1 až 2 metry, přičemž výška je také ovlivněna kvalitou půdy. Od poloviny dubna vyséváme..
  • Tařicovka přímořská neboli laločnice přímořská (Lobularia maritima) Tařicovka přímořská je jednoletá rostlina, která dorůstá podle odrůdy do výšky 12 až 30 cm. Je to jedna z nejkrásnějších letniček, které jsou vhodné pro lemy záhonů a jako kvetoucí polštáře. Pěstování tařicovky Tařicovce vyhovuje stanoviště na plném slunci a spíše se sušší půdou, která není příliš bohatá na živiny. Semínka..
  • Jak pěstovat ostálku – Zinnia Ostálka neboli cínie Ostálka neboli cínie je letnička, která rozkvétá v létě a brzy na podzim. Pochází z Mexika a do Evropy byla tato letnička přivezena koncem 18. století. Ostálka patří mezi květiny příbuzné astrám. Ostálka lepá (Zinnia elegans) – je nejvíce pěstovaným druhem v našich zahradách a to buď jako velkokvětá nebo..
  • Ostálka – Zinnia Ostálka neboli Cínie je vděčnou letničkou, která zdobí záhony na zahradách. Její pestrobarevné květy mají spoustu tvarů – přes minikvěty až po obří koule. Pěstování ostálky Ostálka dorůstá do výšky 30 až 100 cm. Květy jsou různobarevné – bílé, oranžové, žluté, červené, růžové nebo fialové. Květy jsou jednoduché nebo plné...