Vysazování letniček v dubnuPříprava půdy pro letničky

Půdu pro letničky připravíme tak, abychom již v dubnu mohli vysévat přímo na konečné venkovní stanoviště (zahradní záhon). Většina letniček nesnáší půdu vyhnojenou čerstvým chlévským hnojem. Půdu zpracováváme motykou, aby povrchová vrstva získala jemnou drobtovitou strukturu.

Jak vysévat semínka letniček

Většinu letniček po vzejití vyjednotíme. Semínka vyséváme do hnízd, protože je to vhodnější než do řádků, protože ušetříme hodně osiva. Do každého hnízda vyséváme od 3 do 10 semínek. Po vzejití z nich pak vyjednotíme nejsilnější rostlinu. Tímto způsobem také docílíme rovnoměrnějších rozestupů mezi rostlinami, než jak tomu bývá u běžného výsevu do řádků.

Stračka zahradní

Stračka zahradní

Zde jsou uvedeny nejobvyklejší letničky, které můžeme vysévat přímo na venkovní záhon: rezeda vonná, iberka okoličnatá neboli štěničník, tařicovka přímořská neboli laločnice přímořská, měsíček lékařský, slunečnice roční, stračka zahradní, povíjník trojbarevný, dvoutvárka, slézovec.


  • Pěstování aster Jak pěstovat astry Astry patří mezi krásné letničky, které dokáží být nejen ozdobou zahrádek, ale také se skvěle hodí do vázy. Ve váze květy vydrží až deset dnů bez výměny vody. Astra je letnička, která se vysévá na jaře. Kvete v průběhu léta a na podzim rostlina hyne. Nízké druhy aster..
  • Jazylka chobotnatá (Salpiglossis sinuata) Jazylka chobotnatá je 50 až 80 cm vysoká letnička. Kvete v červenci až srpnu široce nálevkovitými květy v různých barvách, zdobených výraznou žilnatinou. Sazenice jazylky vypěstované z březnového výsevu se vysazují v květnu na vzdálenost 30 cm od sebe. Jazylka se používá k osázení pestrých květinových záhonů v předzahrádkách, blízko cest nebo odpočivadel. Květy lze použít..
  • Pěstujeme čínskou astru Čínská astra – Callistephus Čínská astra je letnička, která je velmi oblíbená. Používá se k osázení do záhonů květin, do balkonových truhlíků nebo k řezu. Podle druhu je dělíme na nízké astry, polovysoké nebo vysoké. Květy jsou jednoduché, jehlicovité nebo chryzantémové. Čínské astry nikdy nevysazujeme na stejné místo, jako v minulém roce. Podobné..
  • Květina netýkavka – Impatiens Pěstování netýkavky Netýkavka je jednoletá rostlina. Při dotknutí se k tobolkovým plodům z nich vystřelují semena. Netýkavka má velké květy v různých barvách, bohatě kvete. Je vysoká cca 20 až 30 cm. Můžeme ji pěstovat ve stínu i polostínu, není náročná na stanoviště. Svědčí ji také pěstování v truhlících na okně. Podobné články:..