Vysazování letniček v dubnuPříprava půdy pro letničky

Půdu pro letničky připravíme tak, abychom již v dubnu mohli vysévat přímo na konečné venkovní stanoviště (zahradní záhon). Většina letniček nesnáší půdu vyhnojenou čerstvým chlévským hnojem. Půdu zpracováváme motykou, aby povrchová vrstva získala jemnou drobtovitou strukturu.

Jak vysévat semínka letniček

Většinu letniček po vzejití vyjednotíme. Semínka vyséváme do hnízd, protože je to vhodnější než do řádků, protože ušetříme hodně osiva. Do každého hnízda vyséváme od 3 do 10 semínek. Po vzejití z nich pak vyjednotíme nejsilnější rostlinu. Tímto způsobem také docílíme rovnoměrnějších rozestupů mezi rostlinami, než jak tomu bývá u běžného výsevu do řádků.

Stračka zahradní

Stračka zahradní

Zde jsou uvedeny nejobvyklejší letničky, které můžeme vysévat přímo na venkovní záhon: rezeda vonná, iberka okoličnatá neboli štěničník, tařicovka přímořská neboli laločnice přímořská, měsíček lékařský, slunečnice roční, stračka zahradní, povíjník trojbarevný, dvoutvárka, slézovec.


  • Pěstování aster Jak pěstovat astry Astry patří mezi krásné letničky, které dokáží být nejen ozdobou zahrádek, ale také se skvěle hodí do vázy. Ve váze květy vydrží až deset dnů bez výměny vody. Astra je letnička, která se vysévá na jaře. Kvete v průběhu léta a na podzim rostlina hyne. Nízké druhy aster..
  • Květina dračík Dračík je dekorativní květina. Pochází se Severní Ameriky a chladnějších oblastí Mexika. Dračík může být ve formě vytrvalé byliny nebo keře. Některé druhy tvoří nízké trsy nebo koberce, jiné jsou vyšší s poměrně velkými květy, které se hodí k řezu. Jak pečovat o dračík V našich podmínkách se dračík pěstuje většinou jako letnička,..
  • Gazánie Gazánie je květina, která kvetou jen, když svítí slunce. Do Evropy se dostaly ve 14. století z Jižní Afriky. Pěstování gazánií Výsev do skleníku nebo pařeniště provádíme v době, kdy ještě mrzne, tzn. V březnu a dubnu. Na záhony gazánie vysazujeme po ledových mužích, tj. v druhé polovině května. Na záhony gazánie vysazujeme do vzdálenosti..
  • Sázení a hnojení balkonových květin Sázení balkonových květin Připravené sazenice květin opatrně vyklopíme z květináčů tak, abychom nepoškodili kořenový bal. Sazenice sázíme řídce, protože se rozrostou a budou potřebovat dostatek prostoru pro další růst. Do jednoho truhlíku vysazujeme cca 4 až 5 květin. Sazenice sázíme o 2 až 3 cm hlouběji, protože se po první zálivce..