Vysazování letniček v dubnuPříprava půdy pro letničky

Půdu pro letničky připravíme tak, abychom již v dubnu mohli vysévat přímo na konečné venkovní stanoviště (zahradní záhon). Většina letniček nesnáší půdu vyhnojenou čerstvým chlévským hnojem. Půdu zpracováváme motykou, aby povrchová vrstva získala jemnou drobtovitou strukturu.

Jak vysévat semínka letniček

Většinu letniček po vzejití vyjednotíme. Semínka vyséváme do hnízd, protože je to vhodnější než do řádků, protože ušetříme hodně osiva. Do každého hnízda vyséváme od 3 do 10 semínek. Po vzejití z nich pak vyjednotíme nejsilnější rostlinu. Tímto způsobem také docílíme rovnoměrnějších rozestupů mezi rostlinami, než jak tomu bývá u běžného výsevu do řádků.

Stračka zahradní

Stračka zahradní

Zde jsou uvedeny nejobvyklejší letničky, které můžeme vysévat přímo na venkovní záhon: rezeda vonná, iberka okoličnatá neboli štěničník, tařicovka přímořská neboli laločnice přímořská, měsíček lékařský, slunečnice roční, stračka zahradní, povíjník trojbarevný, dvoutvárka, slézovec.


  • Titónie okrouhlolistá (Tithonia rotundifolia) Pěstování titónie okrouhlolisté Titónie okrouhlolistá je letnička pocházející ze Středozemní Ameriky. Dorůstá do výšky 1,5 metru i více a kvete od července do pozdního podzimu asi 5 cm velkými oranžově červenými květem se žlutým středem. Sazenice titónie předpěstované z výsevu semen koncem března do poloteplého pařeniště se vysazují pro citlivost k pozdním..
  • Len velkokvětý (Linum grandiflorum) Len velkokvětý (Linum grandiflorum) patří mezi zahradnicky nejvýznamnější druhy lnu. Je to jednoletá rostlina, která vytváří široce rozvětvené, asi 60 cm vysoké trsy, které jsou od července do září ozdobeny množstvím asi 2 cm velkých červených květů. Lnu velkokvětému se nejlépe daří na slunném stanovišti, na půdu není náročný. Pěstuje..
  • Gazánie Gazánie je květina, která kvetou jen, když svítí slunce. Do Evropy se dostaly ve 14. století z Jižní Afriky. Pěstování gazánií Výsev do skleníku nebo pařeniště provádíme v době, kdy ještě mrzne, tzn. V březnu a dubnu. Na záhony gazánie vysazujeme po ledových mužích, tj. v druhé polovině května. Na záhony gazánie vysazujeme do vzdálenosti..
  • Slézovec tříměsíční na zahradě Slézovec tříměsíční – Lavatera trimestris Slézovec tříměsíční je letnička vysoká cca 70 až 80 cm, původem ze Sýrie. Vytváří vysoké rozvětvené trsy s bohatými nálevkovitými květy. Slézovec vysazujeme na slunný záhon s dostatkem vláhy. Můžeme jej pěstovat mezi ostatními květinami nebo jako solitéru. Podobné články: Koniklec trvalka do skalky Jak pěstovat cínie..